Hasbro Blaster Nerf Fortnite B-AR, mit 10 Nerf Elite Darts